تولید نرم افزارهای سفارش مشتری
 
 
 

کارشناسان شرکت رایان فرزانگان کردستان با شناسایی دقیق نیازمندیها و شرایط حاکـم بر هر کسب و کار, از طریق مطالعه دقیق جزئیـات مربوط

 
به آن کسب و کار, اقدام به طراحی نرم افزارهای سفارشی می کند که به موثرترین وجهی, مناسب آن کسـب و کار باشـد و نه تنها نیـازهای اصلی
 
 
آنرا بر آورده سازد, بلکه بصورت چشم گیری به افزایش کارایی در آن کسب و کار کمک کند.
 
 

در رایان فرزانگان کردستان فرایند برنامه ریزی و اجرای پروژه به گونه ای است که برای اجــراي پروژه های مختلف پس از انجام تحلیل های لازم,

 
متدولوژی اجرایی, زبانهاي برنامه نويسی و فنـاوری هايي انتخـاب مي شـوند که به بهتــرين نحـو ممکن, مناسب اجراي آن پـروژه خـاص باشنـد و
 
 
بهترین کیفیت, کارایی و قابلیت اطمینان را به کاربر خود ارائه دهند.
 
 

زمینه های فعالیت رایان فرزانگان کردستان


در حال حاضر شرکت توان خود را بر روی فعالیت های زیر متمرکز نموده است:


 •   تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری

•   خدمات پشتیبانی نرم افزار

•   مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی

•   ایجاد و توسعه بانک های اطلاعاتی

•   مستند سازی سیستم های نرم افزاری

•   ارائه خدمات مشاوره مدیریت

•   سنجش و بهبود میزان رضایت مشتریان

•   پیاده سازی نظام مدیریت دانش

•   طراحی داشبوردهای مدیریتی

•   توانمندی های داده پردازی خوارزمی


شرکت رایان فرزانگان دارای تجربه و توانمندی در حوزه های مختلف زیر می باشد:


   • طراحی و پیاده سازی سیستم های جامع

   • تدوین طرح جامع انفورماتیک سازمان ها

   • تهیه درخواست برای پیشنهاد مدیریت و راهبری پروژه های انفورماتیکی

 
 
 
 
 
 
 
تازه های از شرکت فرزانگان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394