پورتال اطلاع رسانی
 
 
 
 

ردیفمشتریان
آدرس
1
                                شهرداری دهگلان                                 
http://www.dehgolan-mu.ir
2
شرکت مخابرات استان کردستان
http://www.tc-kurd.ir
3
سازمان نظام مهندسی استان ایلام       http://www.ilamnezam.ir
4
سازمان انتقال خون استان کردستان
http://www.kurd-bto.ir/
5
سازمان آرامستان سنندج       http://aramestan.e-sanandaj.ir
6
سازمان آرامستان همدان       http://www.aramestan-hamedan.ir
7
دانشگاه پیام نور استان کردستان
http://www.kdpnu.ac.ir
8
دانشگاه پیام نورمرکز سنندج
http://www.sanandajpnu.ac.ir
9
دانشگاه پیام نور سقز
http://www.saqhezpnu.ac.ir
10
دانشگاه پیام نور بانه
http://www.banehpnu.ac.ir
11
دانشگاه پیام نور قروه
http://www.ghorvehpnu.ac.ir
12
دانشگاه پیام نور دیواندره
http://www.divandarepnu.ac.ir
13
دانشگاه پیام نور کامیاران
http://www.kamyaranpnu.ac.ir
14
دانشگاه پیام نور بیجار
http://www.pnubijar.ac.ir
15
دانشگاه پیام نور مریوان
http://www.marivanpnu.ac.ir
16
سازمان تاکسیرانی سنندج
http://www.taxi.e-sanandaj.ir
17
سازمان تاکسیرانی مریوان
http://www.taximarivan.ir
18
سازمان تاکسیرانی دیواندره
http://www.taxidivandare.ir
19
سازمان تاکسیرانی قشم
http://taxi.qfzo.net
20
شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان
http://www.kurdiec.ir
21
شرکت فناوران داده های دور
http://www.fdd-co.com
22

شرکت کاوش آزمون

http://www.kavoshazmoon.com
23
شرکت مهندسین مشاور سام
http://www.sam-ce.com
24
مجموعه آبی شین
http://www.shincomplex.ir
25

شرکت پرداسازان انرژی‌های نوین کیان

http://pardasaz.com
25

شرکت عمران و مسکن سازان کردستان

http://omrankurd.ir 
تازه های از شرکت فرزانگان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394