سامانه مدیریت عملکرد روابط عمومی

 

 
 
درباره نرم افزار
 
 
 

محیط کاربری موجود در این سیستم شامل واسط کاربر متنی بر وب می باشد که روالهای موجود و در نظر گرفته شده در

سیستم نظیر ثبت اطلاعات، هزینه کارکرده ، آمار و گزارشات ، جستجو، انجام روالها و خدمات الکترونیکی تعیین شده در
 
سایت ، گزارشگیریهای مورد نیاز مدیران و مسئولین استانی ، مشاهده رویداد نگاریها بازدید از قسمت های دیگر سایت و
 
غیره از طریق این واسط قابل دسترسی است . این محیط از سرویس دهنده وب جهانی استفاده میکند که مدیر سیستم و
 
اپراتور های مربوط به همراه سایر کاربران دیگر ااز طریق آن با سیستم در ارتباطند.
 
 
 

ویژگی های عمومی پورتال روابط عمومی

 
 
 

طبقه بندی اطلاعات راه حل مناسبی برای سازماندهی اطلاعات پراکنده و دسته بندی نشده به شمار می رود. باکمک

سازماندهی اطلاعات و قراردادن آنها در ساختارهای اطلاعاتی مناسب میتوان از جستجوهای بیهوده و اتلاف وقت
 
جلوگیری نمود. با استغاده از این ساختار علاوه بر کوتاه تر شدن زمان دسترسی به اطلاعات ، مطالب به صورت مرتب در
 
پایگاه های داده ای قرار میگیرند و میتوان با روش های مختلف ، اطلاعات را به صورت متمرکز جمع آوری نمد. لیستها،
 
ساختارهای درختی طبقه بندی شده و به طور کلی ساختارهاو سلسه مراتبها ، راهکارهایی هستند که دراین زمینه مورد
 
استفاده قرار میگیرند. پوشه ها و زیر پوشه ها، موضوعات اصلی و فرعی ، دسته بندیهای اصلی و شاخص های آنها از جمله
 
این روش ها می باشند.
 
 
 

دانلود کاتالوگ این سامانه

 
 
تازه های از شرکت فرزانگان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394