مشتریان سامانه مدیریت عملکرد روابط عمومی

 
 

·         روابط عمومی بانک مهر اقتصاد

 

 

·         روابط عمومی بانک انصــــــــــار

 

 
 
 
جهت دریافت اطلاعات بیشتر درباره این سامانه به اینجا مراجعه فرمایید .
تازه های از شرکت فرزانگان

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394

05 مرداد مـاه 1394