نسخه جدید سامانه مدیریت محتوا فرزانگان راه اندازی شد.

نسخه جدید سامانه مدیریت محتوا فرزانگان راه اندازی شد.
 
این نسخه از مدیریت محتوا دارای امکانات و قابلیت های جدید و راحتی کار با این
 
نسخه را فراهم میکند
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره سامانه به اینجا مراجه فرمایید.