پشتبان آنلاین سایت فرزانگان راه اندازی شد.

پشتبان آنلاین سایت فرزانگان راه اندازی شد.
 
کاربران میتوانند از قسمت گفتگوی آنلاین و انتخاب کارشناس قسمت مربوط اقدام به ارسال پیام نموده
 
و مشکلات خود را با کارشناس مربوط در میان بگذارند.
 
در ضمن میتواند در صورت نبود کارشناس مربوط پیام خود را به آفلاین ارسال 
 
و سپس کارشناس مربوط پس ازدیدن پیام شما پاسخ مورد نظر را به ایمیل مورد
 
نظر شما ارسال نماید